Le Domestique Bicycle Service Studio
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Deze disclaimer bevat belangrijke juridische informatie met betrekking tot het gebruik van de website en de diensten van Le Domestique, gevestigd in Amsterdam. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

  1. Geen professioneel advies: De informatie op de website van Le Domestique is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Voor specifiek advies dient u altijd een professionele adviseur te raadplegen.

  2. Geen aansprakelijkheid: Le Domestique spant zich in om de informatie op deze website actueel en accuraat te houden. We garanderen echter niet dat de informatie volledig, nauwkeurig, betrouwbaar of geschikt is voor uw specifieke situatie. Le Domestique is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de inhoud ervan.

  3. Externe links: Onze website kan links naar externe websites bevatten die niet onder onze controle vallen. Het aanbieden van deze links betekent niet dat wij de inhoud van deze websites onderschrijven. Le Domestique is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid, de beveiliging of enige andere aspecten van deze externe websites.

  4. Intellectuele eigendom: Alle inhoud op de website van Le Domestique, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's en video's, is eigendom van Le Domestique of wordt gebruikt met toestemming van de eigenaar. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Le Domestique enige inhoud van de website te kopiëren, reproduceren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

  5. Wijzigingen: Le Domestique behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de disclaimer te controleren op eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de website na eventuele wijzigingen wordt beschouwd als uw instemming met de gewijzigde disclaimer.

  6. Toepasselijk recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving. Geschillen die voortvloeien uit het gebruik van onze website of diensten vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken in Amsterdam.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, kunt u contact opnemen met Le Domestique via de contactgegevens vermeld op onze website.